Opravdovou chloubou a ozdobou se zámek a kostel stal až v posledních letech, kdy postupně dochází k jejich opravě a rekonstrukci. Dáno je to nejenom zájmem místních obyvatel, ale i odhodláním majitelů zámku, kterými jsou od 90. let opět původní šlechtičtí majitelé z rodu Kolowratů, konkrétně Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou