Program přehlídky byl velmi rozmanitý a zahrnoval zpěv, tanec nebo divadlo. Publikum mohlo také obdivovat výstavu výtvarných prací žáků. Publikum tvořili převážně spolužáci a ostatní uživatelé, přesto byla pro návštěvníky příležitostí seznámit se s různorodými uměleckými projevy mládeže se speciálními potřebami.

Zdroj: Youtube

Akademie 2023 byla skvělou příležitostí pro žáky a uživatele, aby se mohli prezentovat před svými vrstevníky a získali zkušenosti s vystupováním před publikem a zároveň rozvíjet své umělecké schopnosti navzdory svým omezením.

Lukáš Prokeš