Sotva najdeme romantičtější zámek, než je Blatná na jihu Čech. Však si ji také často vybírají filmaři pro svá natáčení. Točil se zde například film Bílá paní nebo pohádka Šíleně smutná princezna. Jedna z nejznámějších scén je ta s Václavem Neckářem, který zde spadl do rybníka.

Blatná je určitě jeden z nejhezčích a nejpohádkovějších zámků. Jeho silueta se odráží ve vodách rybníka a tím se jeho romantický zjev ještě násobí. Zámek se nachází na okraji městečka, které je známé pěstováním růží.

Kdysi byla Blatná středověkým hradem a přestože prošla mnoha přestavbami, uchovala si dodnes majestátní vzhled. Poprvé se připomíná už v době románské, což dokládá zdivo románské kaple odkryté archeology r. 1926. Okolo r. 1400 vlastnili Blatnou páni z Rožmitálu, kteří menší románský hrad zbourali a nahradili gotickým hradem.

Na místě bažin vznikl rybník, takže hrad stál prakticky na ostrově a byl přístupný po padacím mostě. Název hradu pochází od bažin – blat. V 15. st. hrad čekala další přestavba. Jaroslav Lev z Rožmitálu přestavěl hrad na pohodlné zámecké sídlo. Lev patřil k nejpozoruhodnějším osobnostem Čech v 15. stol. Byl švagrem krále Jiřího z Poděbrad a zastával významné dvorské funkce. Král ho postavil do čela poselstva, které tvořilo 40 českých pánů a účelem výpravy do západní Evropy v r. 1465 bylo domluvit mírová řešení případných konfliktů. Výprava posloužila jako námět A. Jiráskovi ke knize Z Čech až na konec světa.

Přestavbu Blatné v letech 1515-30 vedl známý královský architekt Benedikt Ried. Blatná je nepřetržitě obývána skoro tisíc let. Za ta léta se z ní stal pohodlný a konfortní zámek. V letech 1809-18 zde působil jako domácí učitel J. E. Purkyně.

Posledními majiteli byli Hildprandtové, kteří zde sídlili do r. 1945. V 90. letech byl jejich potomkům zámek vrácen v restituci. V sezoně je přístupný.

Celoročně je přístupný anglický park z let 1850-56. Do parku se dostaneme mostem, který vede od zámku. Zde žije stádo daňků. Daňci jou ochočení, je možné je krmit krmivem, které se prodává v zámecké pokladně. Těžko někde uvidíme tak přítulné daňky takto zblízka. Setkání s nimi potěší každého milovníka zvířat.

Blatná patří mezi naše historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky a navíc si návštěvu můžeme zpestřit pobytem mezi daňky v parku.

Alena Hesounová