Od svého založení se věnuje práci s organizovanou i neorganizovanou mládeží ve věku 12-26 let a od roku 2014 rozšířil svoji cílovou skupinu o děti ve věku 6-11 let, kterým se věnuje každou středu formou klubu Vješáček. Klub od svého vzniku ušel dlouhou cestu plnou různých dobrodružství, v roce 2014 se přestěhoval do větších prostor na dobrušském náměstí, mezi lety 2013 a 2018 provozoval akční airsoftový klub, uspořádal tři letní tábory, nespočet jednorázových akcí a preventivně zaměřených programů.

Za to nejpodstatnější však považujeme, že byl k dispozici mladým lidem v jejich volném čase, nabízel bezpečné místo pro setkávání, budování přátelství a přijetí. Za dobu své existence zaznamenal tisíce návštěv, věnoval se stovkám dětí z Dobrušky a jejího okolí. Jako tým jsme za tuto příležitost vděční a radujeme se z toho, že si klub nachází své stálé přátele, kteří se i po letech rádi vracejí. První kulatiny oslavil klub výročním veřejným koncertem kapely The Neons, na který navázal oblíbený věkově neomezený Večer deskových her.

I v dalších letech chceme nadále držet motto klubu – Neděláme rozdíly, a věnovat se každému, kdo přijde klub navštívit. Věříme, že se v mladých lidech ukrývá skvělý potenciál, ale ne každý má optimální podmínky pro jeho rozvoj. Naším cílem je vést mladé lidi do běžného života postaveného na hodnotách spolupráce, otevřené komunikace, pracovitosti, férovosti, odpovědnosti a pevného přátelství. V roce 2020 budeme realizovat projekt pod názvem Neobyčejně obyčejný, kterým chceme „zdravě nabourávat“ dnešní trend tlačící mladou generaci k dokonalosti a popularitě.

Během loňského roku se také podařilo skrze spolupráci s rychnovskou organizací OD5K10, z.s. zajistit pro Dobrušku sociální službu – nespecifický streetwork, který je oficiálně označen jako „terénní forma poskytování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA“. Jde o pomoc mladým lidem ve věku 11-26 let skrze terénní službu Centra 5KA z Rychnova nad Kněžnou. Volnočasový klub Vješák bude s kontaktním pracovníkem Centra 5KA, který bude v přímé interakci s klienty ve městě, spolupracovat a poskytne mu zázemí ve svých prostorách.

Ve městě Dobruška se velmi podobně jako v okolních městech setkáváme s tzv. rizikovou mládeží. Jde především o děti, mládež a mladé dospělé, kteří se ve svých životech nacházejí v nepříznivých sociálních situacích. Sami je nedokážou řešit, a to ani za pomoci běžných institucí jako je rodina, škola, úřad práce, lékař, psycholog, volnočasové kroužky a aktivity. Nejčastějšími projevy nepříznivé sociální situace jsou např.: opakované záškoláctví, dlouhotrvající studijní neúspěšnost, dlouhodobá nezaměstnanost absolventů, konflikty v rodině či partnerském vztahu, bezdomovectví, závislost na omamných a psychotropních látkách, gamblerství, alkoholismus, apod.

Tato cílová skupina, tedy mladí lidé, většinou nejsou schopni nebo přesněji řečeno nechtějí svoji situaci řešit běžnými způsoby (samostatně dojít na úřad práce, řešit problémy v rodině za pomoci psychologa, obrátit se na školu s prosbou o doučování, trávit volný čas vhodným způsobem). Je zde tedy vyžadováno použití specifických přístupů sociální práce. Ty mohou přispět k řešením nepříznivých sociálních situací mladých.

Ve Vješáku se často setkáváme s mladými, kteří řeší různé problémy a těžké situace. Naše působení je však omezené na prostor klubu a na rámec jednorázových akcí. Streetwork představuje možnost rozšíření nabídky pomoci pro mladé lidi po celém městě a může zasahovat jejich životy do větší hloubky. Pracovník s klientem vytváří důvěrný vztah a zároveň mu dokáže pomoci i na profesionální rovině.