Škola se sice neotevřela všem studentům, ale jenom studentům končících ročníků, kteří se budou formou konzultací připravovat na maturitní zkoušku a na závěrečné zkoušky u učebních oborů, ale i tak na školních chodbách bylo plno. Zájem o konzultace z řad studentů je opravdu velký.

„To, že se studenti opět vrací do školních lavic a do dílen, neboť jsme školu hlavně strojírenskou, to je takové naše malé vítězství nad tím malým prevítem, který nám všem zkomplikoval přípravy na konec školního roku. Věřím, že vše za přísných hygienických podmínek zvládneme a že naši maturanti úspěšně odmaturují a učni že zvládnou závěrečnou zkoušku na jedničku,“ vyjádřil se k dané situaci ředitel školy Ing. Vladimír Voborník.

A protože SŠ - PVC je známá také tím, že se v jejím areálu i v této pro nás tak složité době staví nejnovější školní budova pro odborný výcvik v Královéhradeckém kraji, vyjádřil se její ředitel ke stavbě slovy: “Jsem rád, že i stavba pokračuje podle harmonogramu a že už roste druhé patro. Začínám věřit tomu, že až se v září do školy vrátí všichni studenti, že už začneme zkušební provoz v novém. Když nedobrovolně v březnu odcházeli, na dvoře ještě dělníci bourali staré budovy, dnes už je vidět, jak bude nová budova opravdu velká a nepřehlédnutelná.“