O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech studentům přednášela Ing. Marie Dufková, přední česká odbornice na energetiku. V komplexním a srozumitelném výkladu, který se týkal celosvětové situace i České republiky, mimo jiné představila možnosti konvenčních a obnovitelných energetických zdrojů, klady a zápory jejich využití, otázku spotřeby a úspor energie a dosud nevyřešený problém jejího skladování.

Diskutovalo se také o možnostech úspor elektřiny nebo o tom, co nedostatek zdrojů a rostoucí spotřeba energie znamená pro budoucnost lidstva. Studenti zároveň využili možnost otevřené diskuze s odborníkem. Například studenta Martina Kusíka zajímalo, jak je to s recyklací fotovoltaických panelů.

Studenti si prohlížejí vzorky biomasy.

„Fotovoltaické panely mají odhadovanou životnost 25 - 30 let. Zkouší se jejich recyklace, která ale není jednoduchá a prodejem recyklovaných materiálů (např. hliníku z rámů) se nezaplatí. Sklo se nedá využít pro výrobu nového skla, protože nelze úplně oddělit další vrstvy - křemíkové články, folie atd. Panely a doprovodná elektronika navíc obsahují nebezpečné látky, např. olovo a zpomalovače hoření. První závod na recyklaci FV panelů vznikl v r. 2018 ve Francii, zkušenosti se teprve získávají.“ příblížila problematiku lektorka Dufková.

Osvětové besedy s názvem „Energie – budoucnost lidstva“ tento rok oslaví již 20 let své existence. Doposud se jich zúčastnilo téměř 250 000 mladých lidí ze základních a středních škol z celé České republiky.

Besedy je možno zdarma objednat na e-mailu info@hejlservis.cz.

Martina Drábková