Ve zmiňovaném domově důchodců se veškerý personál všemožně snaží svým klientům život co nejvíce zpříjemnit, o čemž svědčí celá řada aktivit, které pro své klienty připravují. Velice pěknou tradicí se zde stalo pravidelné Loučení s létem.

Pro seniory, jejich příbuzné a pozvané klienty z jiných domovů důchodců byl připraven bohatý program, ve kterém se představily se svým divadelním vystoupením děti z místní základní školy. Přítomné zaujala i ukázka výcviku psa a se svou technikou se představili také místní hasiči. K dobré náladě přispěli i dva hudebníci, s nimiž si jak klienti tak jejich příbuzní s chutí zazpívali.

Celý moderní venkovní areál domova byl do posledního místečka zaplněn, k dispozici bylo rozmanité občerstvení, počasí přálo, a tak všichni přítomní byli s akcí spokojeni. Za to vše patří velké poděkování jak vedení domova důchodců, tak také všem ochotným a obětavým zaměstnancům, kteří toto vše připravují nad rámec svých povinností. Beze zbytku tak naplňují heslo, které mají uvedené na svých internetových stránkách: „Zde pracují dobří andělé“.

Rychnovskou katovnu obýval i kat Mydlář.
Rychnovskou katovnu obýval i kat Mydlář

čtenář JN