Ze společných jednání vzešly vzájemně smysluplné záměry spolupráce.

MAGNA má zájem o:

– tvorbu designu propagačních a náborových letáků

– úpravu fotografií

– průzkum trhu práce

– tvorbu designu pro plakát na billboardy

– možnost zapojení studentů IT technologií

– propagaci MAGNY na webových stránkách školy, v regionálním tisku a v areálu umělého kluziště.

Obchodní akademie T. G. Masaryka ráda využije možnost odborných praxí, exkurzí a sponzorských darů na věcné odměny spolupracujícím studentům a na financování provozu umělého kluziště.

Po překonání současné nepříznivé epidemiologické situace se společně pustíme do realizace vytčených cílů.

autor: Vedení OA TGM Kostelec nad Orlicí