Více informací najdete na našich nových webových stránkách www.centrum-orion.cz. Připravovali jsme je poměrně dlouho a doufáme, že jsou nejen moderní a přehledné na všech prohlížečích, ale že v nich najdete všechny důležité informace o nás i o naší činnosti.

Zdá se to nedávno, kdy jsme se roku 2013 z centra města přestěhovali do kompletně zrekonstruovaných prostor v Dlouhé Vsi. Přesto nyní, po 7 letech, některé prostory už volaly po obnově.

Na jaře tak z jedné místnosti vznikl Snoezelen (speciální terapeutická, relaxační i vzdělávací místnost, vhodná hlavně pro osoby s autismem nebo těžkým a kombinovaným postižením) a přes letní prázdniny jsme díky štědré, a hlavně okamžité pomoci, mohli zrekonstruovat ještě prostory pro muzikoterapii. A rekonstrukce to byla opravdu kompletní – zahrnovala výměnu podlahové krytiny, výmalbu, osazení speciální kolejnice se závěsy i instalaci techniky. Celkové náklady dosáhly výše cca 200 tisíc korun.

Náklaďák se zastavil o plot.
Náklaďák se zastavil o plot. Škoda je 70 tisíc

Zcela zásadní rekonstrukci muzikoterapie byla finanční pomoc jednoho z našich největších partnerů, kterým jsou Odbory KOVO KV z.s. Kvasiny. Ze srdce jménem našich klientů děkuji hlavně panu M. Lustykovi, předsedovi odborů a také celému výboru, za jeho prakticky okamžitou kladnou odpověď na naši žádost, díky níž jsme zvládli prostory muzikoterapie rekonstruovat tak, aby v září bylo vše připravené na příchod klientů. Dále nám s rekonstrukcí vypomohli Společnost Josef Hlaváček – TTV, Pivovar Clock s.r.o., IndiGO group s.r.o. a MUDr. Miloš Baše. Také těmto partnerům patří naše upřímné díky.

Na jedné straně nás jako neziskovou organizaci mrzí, že musíme „prosit“ partnery o pomoc proto, abychom osobám s handicapem vytvořili lepší prostředí a tím jim umožnili zase o něco kvalitnější život, na druhou stranu nás opravdu těší jejich upřímný zájem o naši organizaci a velmi si vážíme dlouholeté vzájemné spolupráce s nimi.

Soutěž Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého a Pardubického kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel ve Dvoře Králové nad Labem
Náměstí plné havarovaných aut. Hasiči ukázali vyprošťování, zapojil se Hamáček

Díky jejich velké podpoře zahájíme září v novém prostředí a věříme, že pro klienty bude prostředí bezpečnější, přívětivější a že jim nové prostory pomohou k tomu, aby se dále rozvíjeli a učili. V centru denních služeb je ještě volná kapacita, takže srdečně zveme rodiče pečující o dítě s handicapem či dospělé osoby s handicapem k návštěvě, při které můžeme blíže představit naše možnosti pomoci a podpory (kontakt: hrobarova@centrum.orion.cz).

Miroslava Červinková