V našem městě byl start a cíl tradičně na Kociánce. Na pěti kilometrový okruh vedený centrem města nastoupilo celkem 58 běžců v kategoriích muži a ženy. Trasa běhu vedla přes Mírové náměstí, Na Špici, kolem autobusového nádraží, Špindlerovou ulicí, na sídliště Štěpnice, kolem nemocnice a ulicí 17. listopadu zpět do cíle na Kociánce.

Nejrychlejším mužem se stal Jiří Kyral s časem 17 minut a 42 sekund. V ženách zvítězila Jarmila Kuttichová s časem 21 minut a 11 sekund.

Cílem běhu je podpora České olympijské nadace, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým na sport dětí chybí finanční prostředky. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti, základem je, aby děti samy chtěly sportovat a byly aktivní. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté.

Bližší informace o běhu a České olympijské nadaci naleznete zde: http://www.olympijskybeh.cz/.

Lukáš Prokeš