Branná je malebná vesnička blízko Šumperka, založená r. 1301. Tvoří bránu do Hrubého Jeseníku. Může se pochlubit unikátním seskupením památek, které tvoří kostel, fojtství, radnice a především zámek se zříceninou hradu. Kostel sv. Michaela je z r. 1743, renesanční fojtství z r. 1570. Fojství bývalo součástí opevnění zámku. 1992 byla Branná vyhlášená městskou památkovou rezervací.

Historie vsi Branná souvisí s historií hradu, který je znám pod jménem Kolštejn. Kolštejn shlíží z vysokého skalního ostrohu a střežil stezku z Moravy do Slezska. Je to nejseverněji položený moravský hrad.

Původní název hradu byl Goldenstein, Zlatý kámen, což má souvislost s tím, že v okolí byly zlaté doly. Pozdější název hradu i vsi byl Kolštejn. R. 1947 došlo k přejmenování na Brannou.

Podle některých pramenů byl gotický hrad Kolštejn založen loupeživými rytíři, bratry Janem a Jindřichem Visthube na zač. 14. stol. Z původního hradu se dochovaly zbytky válcové věže a část hradeb a paláce. Na Kolštejně se vystřídalo celkem 11 rodů, mezi významné majitele patřil Jan Lucemburský, Valdštejnové, Žerotínové, páni z Vrbna, Lichtenštejnové. Ti vlastnili Kolštejn nejdéle, přes 300 let,od r. 1622 do r. 1941.

Za Žerotínů došlo mezi lety 1575-81 k vybudování zámku. Není mnoho zámků, v jejichž bezprostřední blízkosti se nachází zřícenina hradu. Doba romantismu přinesla módu stavět v zámeckých parcích umělé zříceniny. Kolštejn se stal pohodlným zámeckým sídlem a navíc měl vedle zámku i romantickou zříceninu.

Do areálu vstoupíme po kamenném mostě se dvěma mohutnými oblouky. Most měří 50 m a patří k nejdelším zámeckým mostům u nás. Po mostě dojdeme k impozantní Černé věži. Jí projdeme na nádvoří, které dělí Dolní a Horní hrad. Horním hradem se dostaneme na další nádvoří, kde můžeme obdivovat nádherné arkády a vidět zbytky hradu. Zámek byl dvakrát postižen požárem, 1770 a 1926.Po každém požáru byl provizorně opraven.

Za třicetileté války sloužil zámek jako pevnost. Sídlila zde císařská posádka, která střežila cennosti, které se sem svezly z ostatních okolních zámků, např. z Rudy na Moravě. 1850 kníže Lichtenštejn věnoval část areálu obci. Ta zde zřídila školu, z rytířského sálu se stala tělocvična a divadelní sál.

1903 byla na zámku zavedena elektřina. Za 1. svět. války byl Kolštejn zcela německý, k české národnosti se hlásilo jen několik rodin. V zámku bylo kino, hrálo se zde divadlo.

Za 2. sv.války v části byla kasárna československé armády. 1941 se stala majitelem zámku a zříceniny obec. A nastala doba devastace, která trvala dlouhá léta. V 60. letech zde byl sklad léků. 1965 byl pokus o rekonstrukci, začaly záchranné práce, opravila se střecha, ale dále se nepokračovalo.

V Branné jakoby se zastavil čas. Nikdo nespěchá, nejezdí tady jedno auto za druhým. Z každého místa se můžeme kochat výhledy na hory a na krásnou romantickou krajinu.

V Branné jsem byla dvakrát. V květnu 2010 a v květnu 2022. Návštěvy tedy dělí 12 let. A oproti klidné atmosféře městečka,která je stále stejná, se na zámku změnilo vše. Při první návštěvě zde byly oprýskané fasády, kromě bíle omítnuté Černé věže, která zářila novotou a jakoby se tak zde octla nedopatřením. Na víc tehdy nebyly peníze. Nádvoří bylo schované pod nálety a plevelem, arkády zničené a interiér zámku působil jako ruina. Nebyly zde podlahy, nebyly stropy. Chodilo se po prknech, které byly položeny přes hlínu. Celý areál působil ponurým a jakoby zakletým dojmem.

Za 12 let se zámek probudil ze svého spánku. A probudil se do nádhery. Bíle září celá fasáda. V části, která bývala původně pivovarem, a kde byly nevzhledné garáže, se dnes nachází recepce a restaurace. Nádvoří je vydlážděné. V části zámku se nachází hotel. Byl otevřen r. 2016 pod názvem Chateau Goldenstein. Při prohlídce jsme navštívili dva apartmány. Opravené jsou oba sály, v přízemí a v prvním patře, kde jsou zbytky fresek. Zde se konají svatby, nejrůznější kulturní akce, při naší návštěvě se zde chystala vernisáž obrazů malovaných na hedvábí. V současné době je majitelem Branné soukromá akciová společnost, která toto nádherné dílo vrcholné renesance po letech chátrání, kdy hrozil zánik této památky, znovu uvedla v život.

Alena Hesounová