Kniha o Bartošovicích je obsáhlejší než předešlé tři o jiných obcích. To, co se nevešlo do knihy, bude uloženo v elektronické podobě na Obecním úřadu v Bartošovicích.Veřejná prezentace knihy s promítáním se uskutečnila 18. července u příležitosti Ledříčkových slavností, které pořádá Obec Bartošovice.

Z osmičlenného týmu autorů se zúčastnili dva, kteří slovem provázeli jednotlivé snímky. Kniha zde byla na prodej a mnozí kupující si vyžádali podpis přítomných spoluautorů. O knihu byl velký zájem.Na fotografiích se nachází Bohumír Dragoun, vedoucí autorského týmu, a starosta obce Luboš Tylš.

Petr zámečník