Dobrovolníci se rozdělili do skupin, dostali rukavice, pytle na odpadky a vyrazili do jednotlivých koutů naší obce. Zhruba po dvou hodinách se opět všichni sešli zpět u zbrojnice, kde si za odměnu opekli buřty, případně se posilnili párkem v rohlíku.

S potěšením můžeme konstatovat, že oproti loňskému ročníku bylo v obci letos nalezeno a tím i posbíráno mnohem méně odpadků, což je snad jasným signálem, že se učíme lépe chovat k naší planetě. Asi nikoho nepřekvapí, že nejčastějším druhem nálezu byl nedopalek od cigaret. Dále se velmi často opakovaly plechovky a obaly od bonbonů.

Všem, kteří nám pomohli uklidit naši obec ještě jednou děkujeme. Vážíme si také toho, že rodiče vedou své děti ke vztahu a péči o čistotu ve svém okolí. Milým faktem byla i účast nejmladší účastnice Lily. V neposlední řadě děkujeme dobrovolným hasičům obce Kvasiny za poskytnuté zázemí a technickým službám za likvidaci nasbíraného odpadu.