Adaptační kurz měl několik částí. První den jsme zhlédli divadelní představení s názvem Memento. Myslím, že jsme všichni byli vtaženi do děje a pro všechny z nás bylo představení zajímavé a velmi poučné. Hned po divadelním zážitku jsme se ve třídě seznamovali pomocí nejrůznějších her, při kterých jsme se nejenom hodně nasmáli, ale hlavně poznali a sblížili. Druhý den adaptačního kurzu jsme se vydali na krátkou procházku po Kostelci, na které jsme se dozvěděli o historii školy a Kostelce nad Orlicí. Poté nás čekala beseda s hasiči, kteří nám vyprávěli o zásadách první pomoci. Na úplný závěr adaptačního kurzu k nám promluvili pan ředitel a zástupkyně školy, kteří nám předali užitečné informace o naší nové škole a na konci hodiny nás čekala imatrikulace.

Celý adaptační kurz jsme si všichni užili a těšíme se na léta strávená na obchodní akademii.