Krajina Voticka je taková milá. Mírné kopečky, lesíky a louky, mezi nimi prosvítají bílé a žluté věže venkovských kostelíků a všechno zpovzdálí hlídá bájný Blaník. A pro hradologa, nebo spíše tvrzologa, je to kraj zaslíbený, protože stopy nějakého panského sídla tu najdeme pomalu v každé dědině. Jak jsem napsal v úvodu, ta nejpěknější stojí na ostrůvku v rybníce ve vesničce Kouty.

„Mezi Smilkovem a Otici jest v údolí zastrčená ves Kouty, jen dvůr poplužní nad vesnicí stojící o něco výše vyniká. Hned za dvorem jsou zříceniny bývalého zámku Koutského, posud objaté širokým příkopem nad ním, který býval nejširší na západě a nejužší na východě. Příčina toho je ta, že objímal prvotně tvrziště nevelké,“ píše ve svých Hradech pan profesor Sedláček.

Dochovalo se jen torzo

A přední znalec hradní architektury, Tomáš Durdík, jej o téměř století později doplňuje: „S Kouty se v predikátu setkáváme poprvé v roce 1368, to znamená, že tehdy zde nějaké sídlo, po němž se někdo psal, existovalo. V roce 1394 je tady doložen Jaroslav Vejhák z Křečovic a v jeho rodině tvrz zůstala až do pokročilé první poloviny 16. století.“

| Video: Youtube

Koutská (nebo koutecká, jak je libo) tvrz zanikla nejpozději v roce 1813, jak se traduje – ve skutečnosti to bylo spíše o něco dříve. Zůstalo nám po ní, na ostrůvku v rybníčku, přístupném dřevěnou lávkou, nebo za dob bez dešťů i suchou nohou, torzo zdiva paláce, zachované do výšky až druhého patra. Přesněji řečeno, dochovala se torza dvě a mezi nimi ohniště a lavička, na které se dá příjemně posedět a třeba posvačit.

V dobách, kdy na tvrzi kypěl život, sestávala (alespoň dle záznamu z roku 1546) ze tří částí: Starého domu s vížkou u mostu, Nového domu a prostoru, který byl zván Hostinicí. Stavební analýzy ale ponechme učeným odborníkům a nekazme si procházku mezi zteřelými zdmi bádáním nad něčím, co už za nás vybádali druzí. Zahleďme se třeba skrz okno na hladinu rybníka, zaposlouchejme se do kuňkání žab a spokojme se s tím, že je tady opravdu krásně.

Co vidět v okolí: Votice – historické městečko se Starým zámkem, klášterem Františkánů a rozhlednou, umístěnou v lucerně kostelní báně. Tvrze, tvrzičky a tvrziště v okolí: Beztahov, Martinice, Staré Mitrovice, Buchov…Doprava: BUS má zastávku ve vsi, nejbližší zastávka VLAKu asi v Heřmanicích (něco málo přes 6 km)Co je dobré vědět: Nádraží ve Voticích je nemožně daleko od města, navíc cesta k němu je nepříjemná a o nádražní hospodě si můžete nechat zdát. Pokud vám ujede vlak, čeká vás tu hodně nezáživný čas (okolí nádraží taky nestojí za nic). Vím, o čem mluvím. Votice jsou jedním z výchozích míst pochodu Praha – Prčice, pokud se sem vydáte v době konání akce (zhruba kolem 20. května), mohou být vlaky pěkně narvané.