Palác Holyroodhouse

Palác Holyroodhouse je britským korunním majetkem. Za oficiální královské sídlo byl natrvalo označen v r. 1920. Každoročně se začátkem léta na jeden týden stával místem konání královniných oslav v paláci i v přilehlém parku. Současná podoba paláce je z let 1691-1697. Asi neslavnější obyvatelkou paláce byla skotská královna Marie Stuartovna, kterou nechala popravit anglická královna Alžběta I. Marie Stuartovna do paláce přišla v roce 1561 a uzavřela tu také své dva sňatky.

Katedrála svatého Jiljí

V pondělní se rakev se smutečním procesím, v němž ji doprovázel i král Karel III. s manželkou, vydala do katedrály svatého Jiljí, kde se konala bohoslužba s modlitbou a rozjímáním za královnin život za účasti členů královské rodiny. Rakev tu je veřejně vystavena do úterý, takže poklonit se naposledy královně může i veřejnost.

Katedrála svatého Jiljí s trojlodní bazilikou byla postavena ve 12. století na místě původního menšího kostela z 9. století. Stavba, která je dlouhá 65 metrů, má hvězdové klenby, věž ve tvaru královské koruny a Bodlákovou kapli, která je vyzdobená skotským národním květem bodláku.

Z katedrály svatého Jiljí bude rakev se zesnulou královnou převezena na edinburské letiště a letecky přepravena na letiště Northolt u Londýna. Odtud ji pohřební vůz odveze do Buckinghamského paláce, aby tu mohli královně vzdát hold členové královské rodiny.

Buckinghamský palác

Buckinghamský palác je jednou z nejvýznamnějších staveb britské metropole. Jeho výstavba začala v roce 1703 na popud vévody z Buckinghamu, který jej chtěl využívat jako svou rezidenci. S nástupem královny Viktorie na britský trůn se stal Buckinghamský palác královským sídlem. Královna byla totiž prvním panovníkem, který v tomto paláci trvale bydlel. Přistěhovala se do něj ve svých 18 letech.

Buckinghamský palác je oficiálním londýnským sídlem britského panovníka. Konají se zde akce státního významu, je to místo oficiálního uvítání hlav států a konání akcí pořádaných dvorem. Je ale i turistickou atrakcí a místem, kam Britové míří slavit v dobách veselí a kde se shromažďují v dobách smutku a krize. Ze 775 pokojů paláce je jich 188 určených pro služebnictvo. V paláci je také kaple, bazén, kino, jídelna pro personál nebo lékařská ordinace. O tři stovky zdejších hodin a hodinek pečují dva hodináři.

Palác je státním majetkem, proto je zpřístupněn veřejnosti a konají se v něm pravidelné prohlídky. Oblíbenou turistickou atrakcí je pravidelné střídání stráží. Palác obklopují krásné a rozlehlé zahrady. V areálu najdete i umělé jezírko, které je napájeno vodou ze Serpentinového jezera ležícího v Hyde Parku.

Westminsterský palác

Ve středu bude za doprovodu krále, členů královské rodiny a zaměstnanců královského dvora převezena královnina rakev v průvodu na dělovém voze z Buckinghamského paláce do Westminsterského paláce a uložena na katafalk. Možnost rozloučit se s milovanou královnou má i veřejnost po dobu čtyř dnů, kdy bude rakev s ostatky královny vystavena ve Westminsterském sále v budově parlamentu. Westminsterský sál je v budově z 11. století, která je nejstarší částí Westminsterského paláce. Posledním členem královské rodiny, který zde byl uložen, byla královna matka v roce 2002.

Ve Westminsterském opatství jsou korunováni britští králové a královny. Byla zde korunována i Alžběta II. v roce 1953. V roce 1947 se ve Westminsterském opatství provdala za prince Philipa.

Kaple krále Jiřího VI.

Královnin státní pohřeb se bude konat v pondělí 19. září ve Westminsterském opatství, které pojme až dva tisíce lidí. Na tento den byl vyhlášen státní svátek. Poté bude královnina rakev převezena do sídla na hradě Windsor, kde se uskuteční další pohřební obřad. Královnina rakev bude spuštěna do královské hrobky, než bude pohřbena v pamětní kapli svatého Jiří. Je zde pohřben Alžbětin loni zesnulý manžel princ Philip, ale také královnina matka a otec spolu s popelem její sestry, princezny Margaret.

Zdroj: Deník, Wikipedie, turistika.cz