Alcatraz jako takový je skalnatý ostrov s rozlohou přibližně 9 hektarů a nachází se uprostřed Sanfranciského zálivu v Kalifornii. Od pobřeží je vzdálen asi 2 kilometry.

Tamní věznice vybudovaná v někdejší obranné pevnosti a využívaná v letech 1934 - 1963 je rozdělena do 4 bloků označených písmeny A až D.

Jak přibližuje web www.alcatrazhistory.com, v bloku A pobývali vězni jen po kratší dobu. Zejména proto, aby byli izolováni od ostatních vězňů. Nutno říci, že takovéto pobyty bývaly poměrně vzácné. Prostorově nejmenší cely byly v blocích B (pro nově příchozí)  a C (pro dlouhodobé tresty) a to s rozměry sotva 1,5 x 3 metry. Když vězni roztáhli ruce, vesměs se minimálně špičkami prstů dotýkali protilehlých zdí. Kromě mizerné postele se do cely dostalo umyvadélko se studenou vodou a nerozbitná toaleta.  Blok D pak byl určen těm, kteří nejvíce porušovali vězeňská pravidla.

Návštěvy v Alcatrazu byly povoleny jednou měsíčně a hovořilo se po telefonu. Bylo však zcela zakázáno mluvit o podmínkách ve věznici a kdo tuto podmínku porušil, o návštěvy minimálně na čas přišel. Jelikož každý vězeň měl svou celu, byla běžná komunikace docela omezená. Později se ukázalo, že část z nich si primitivní komunikační systém vytvořila prostřednictvím vodovodních a odpadních trubek.

Chutné jídlo jako lákadlo

V prvních letech provozu věznice dokonce nikdo nesměl mluvit mimo dobu jídla a odpočinku s tím, že dodržování pravidla bylo dozorci tvrdě vynucováno. „Ale později bylo označeno za příliš tvrdé a bylo proto  zrušeno,“ doplňuje k životu v někdejší pevnosti web guidebook.isango.com.

Na druhou stranu se tu prý skvěle vařilo. Tu a tam se dokonce podával humr a kaviár.  Na snídani bývala káva, někdy i dortík, dostupné bylo ovoce a cereálie. Večeře obvykle obnášela i kus masa, zeleninu a čaj.

Jednou ze zajímavostí je skutečnost, že někteří vězni dokonce o přemístění na Alcatraz žádali. Vyhovovalo jim, že jsou na cele sami, a proto se snižovalo riziko napadení ze strany spoluvězňů.

I přes nechvalnou pověst se ve věznici nepopravovalo. Trestance odsouzené k trestu smrti tak obvykle čekala cesta do San Quentina, kde skonali v plynové komoře.

Jak připomenul history.com, do Alcatrazu nebyli nutně posílání jedinci, kteří v Zámoří spáchali ty nejohavnější činy. Spíše šlo o ty, kteří měli v jiných káznicích prohřešky v podobě útěků či uplácení dozorců. Pobyt v Alcatrazu měl dopomoci k jejich nápravě.

 „Pokud porušíte pravidla společnosti, pošlou vás do vězení. Pokud porušíš pravidla vězení, pošlou tě do Alcatrazu,“ váže se rčení k obávané věznici.

Slavný vězeň Al Capone

Podle webu britannica.com byla kapacita Alcatrazu 450 vězňů, nikdy však nebyla naplněna. Web alcatrazhistory.com přibližuje, že nejvyšší zaznamenaný počet činil 302 osob,  nejnižší pak 222. Průměrný počet vězňů za 29 let existence byl kolem 260 osob. Celkem zde bylo za 29 let uvězněno přes 1500 mužů. Průměrná doba pobytu tak činí asi osm let.

Zřejmě neslavnějším vězněm byl Al Capone, který ve 20. letech řídil organizovaný zločin v USA. Kromě toho zřejmě zabil desítky lidí, žádná z vražd mu však nebyla nikdy prokázána. Podle webu history.com měl číslo 85 a z pobytu v Alcatrazu rozhodně nebyl nadšený. Trochu radosti mu však přinesla i skutečnost, že zde mohl v kapele hrát na banjo při zkouškách a vystoupeních pro spoluvězně.

Ve smysluplném využití volného času pak vězňům pomáhala knihovna s 15 tisíc tituly a předplatné desítek časopisů. A kromě toho zde ve sprchách tekla výhradně teplá voda. Důvodem však nebylo dopřát vězňům komfort, ale dozorci nechtěli, aby se mohli otužit a byli tak lépe chráněni před teplotním šokem při případném útěku v chladných vodách Sanfranciského zálivu.

Z Alcatrazu nebylo možné uprchnout a ještě k tomu přežít. Podle webu history.com se za celou historii o únik pokusilo 36 vězňů. Z tohoto počtu 23 kriminálníků bylo nakonec zajato, 6 zastřeleno a zbytek se utopil. Nejslavnější je v tomto ohledu příběh Franka Morrise a bratrů Johna a Clarence Anglinových, jejichž pokus o útěk v roce 1962 inspiroval k natočení filmu „Útěk z Alcatrazu“ z roku 1979

A proč Alcatraz přestal jako federální vězení fungovat? Různé zdroje uvádějí, že to bylo kvůli náročnému provozu. Mimo jiné bylo složité zásobovat věznici pitnou vodou, potravinami i dalším materiálem a odvážet zpět na pevninu odpadky.

Noční prohlídka za 50 dolarů

Pokud chcete Alcatraz navštívit, připravte si 50 dolarů pro dospělého, 47 dolarů za seniora a 33 dolarů za dítě. Noční prohlídka přijde na 60 dolarů, jak zní nabídka vstupenek na www.alcatrazislandtickets.com.