Případem šesti polámaných javorů se zabývají týnišťští strážníci. Devastace zeleně se ve městě stává extrémem.

 

„Jelikož se jedná o průběžné poškozování a vysazování nových dřevin v tomto místě, poničené stromy byly různého stáří. Nejstarší tu rostl již deset let,“ uvedl Josef Urbánek z městského odboru životního prostředí v Týništi, který již ztrácí optimismus a trpělivost opakovaně zeleň obnovovat. Vandalové javorům ulámali již vzrostlé korunky, a tím je prakticky předurčili k úhynu. Josef Urbánek vyčíslil škodu na 9000 korun. „Domníváme se, že za ničením stojí buď zdejší mládež, nebo občané, kteří se vracejí v noci z hospod. Polámané dřeviny se objevují i v parku a mohu říci, že za celou dobu, co zde působím, jsem se nesetkal s takovou bezohledností,“ smutně konstatoval.

Že se případy opakují, potvrzuje i velitel městských strážníků Martin Štěpánek. „Od jara jsme zaznamenali extrémní výskyt podobných činů. Město do zeleně investuje spoustu peněz a ty přijdou nazmar,“ konstatoval velitel. Bohužel se vandalové nedají uhlídat. Odbor životního prostředí bude stromovou alej  znovu osazovat a doufá, že to bude již naposledy.