Informuje mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Petr Kopáček

Jednotky požární ochrany v posledních dnech zasahovaly u zvýšeného počtu požárů (celoroční dlouhodobý průměr je cca 55 požárů denně):

1.8. u 83 požárů
2.8. u 102 požárů
3.8. u 66 požárů
4.8. u 109 požárů
5.8. u 111 požárůZajímavé může být srovnání statistik požárů v červenci a v srpnu za několik posledních let. Průměrné denní počty požárů v těchto dvou prázdninových měsících byly následující:

2003 - 99 požárů denně
2004 – 67 požárů denně
2005 – 47 požárů denně
2006 – 63 požárů denněPro srovnání – pokud se vezmou statistiky z letošního července a přidají se k tomu čísla za prvníchpět dní měsíce srpna, tak vychází, že jednotky požární ochrany letos o letních prázdninách v průměru zasahovaly u 76 požárů denně. Je tedy patrné, že průměrný počet požárů v tomto období je letos zatím nejvyšší od velmi suchého roku 2003. Vše ale samozřejmě může ještě změnit zbytek měsíce srpna.

I když je v současnosti zvýšené riziko vzniku požáru – zejména v přírodním prostředí (lesy, louky, pole) – situace zatím není nijak mimořádná. Stačí připomenout letošní duben, kdy na území ČR došlo k celkem 3 860 požárům, což je v průměru 128 denně. V tom nejhorším období tehdy hasiči vyjížděli i ke dvěma stovkám požárům denně.

Hašení požárů v přírodě není pro hasiče jednoduché. V suchém porostu se oheň rychle šíří, je třeba použít velké množství vody, navíc k těmto požárům mnohdy dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a kde je obtížný i pohyb zasahujících hasičů. Zkušenosti z lesních požárů napovídají, že jejich likvidace se může protáhnout i na několik dní a zaměstnat desítky dobrovolných i profesionálních hasičů. Nemluvě o značných majetkových a ekologických škodách.
Hasičský záchranný sbor ČR však v případě potřeby může využít pomoci Letecké hasičské služby, která začala fungovat v plném rozsahu na konci července.

Naprostou většinu požárů v přírodě bohužel způsobují lidé svou neopatrností - při rozdělávání otevřeného ohně, kouření, spalování klestí, odpadů nebo zakázaném vypalování trávy. Lidé by si měli uvědomit, že stačí chvilka nepozornosti a velice snadno dojde k požáru.

V této souvislosti je třeba občany znovu varovat:

q V přírodním prostředí se pokud možno vyhněte použití jakéhokoliv zdroje otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, přenosný vařič).

q Vlesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč.

q Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

q Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, vblízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.

q Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.

q Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.

q Spalování většího množství biologického odpadu např. na Vaší zahrádce předem nahlaste hasičům.


Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňových linkách 150 nebo 112.
Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-GŘ HZS ČR