Počettrestnýchčinůvjednotlivýchokresech
31. 7. 2007
Královéhradecký region
Hradec Králové

16

Jičín

2

Náchod

13

Rychnov nad Kněžnou

6

Trutnov

11

CELKEM

48

Pardubický region
Pardubice

13

Chrudim

8

Svitavy

10

Ústí nad Orlicí

6

CELKEM

37

okres Havlíčkův Brod -region Vysočina
Havlíčkův Brod

3

okres Semily -region Liberec
Semily

11

Celkem

99

Dopravní nehody
31. 7. 2007
počet usmr-
ceno
zraněno Škoda
vtis.Kč
těžce lehce
Královéhradecký region
Hradec Králové

11

0

0

0

380
Jičín

2

0

0

0 55
Náchod

2

0

0

3 80
Rychnov nad Kněžnou

1

0

0

1

102
Trutnov

5

0

0

0

142
CELKEM

21

0

0

4

759

Pardubický region
Pardubice 7 0 0 1 273
Chrudim 5 0 0 0 185
Svitavy 5 0 0 1 109
Ústí nad Orlicí 5 0 1

1

101
CELKEM 22 0 1 3 668
okres Havlíčkův Brod -region Vysočina
Havlíčkův Brod 5 0 0

0

224
okres Semily -region Liberec
Semily 2 0 0 0 15
Dálnice 1 0 0 0 31
CELKEM

51

0 1 7 1.697


por. Mgr. Renata Šanderová, komisař