Krátce po půl sedmé hodině večer operační středisko dostalo zprávu, žemaminka a děda pohřešují tříletého chlapce, který se okolo páté hodiny ztratil z louky nad pivovarským rybníkem,kde si byliopékat buřtíky.

Hoch odešel od dědy, který ho měl svěřeného na hlídání,směrem k lesu. Děda si myslel,že chlapec jde vítat matku vracející se z hub. Chlapec však odešel sám. Když se po chvíli matka skutečně vrátila, začali chlapečka hledat, ale neúspěšně.

Přivolali proto na pomoc policii. Policie ihned vyslala na místo hlídku a začala organizovat rozsáhlou pátrácí akci. V nastalém soumraku a pak v úplné tmě se postupně vydalo chlapečka hledat po okolních loukách a lesích přes dvě stě lidí.

Na pomoc přiletěl z Prahy i vrtulník Letecké záchranné služby s termovizí. Policisté, policejní psi, profesionální i dobrovolní hasiči, skalní záchranáři i místní obyvatelé, ti všichni se zapojili do pátrání.

Trochu prochladlého avyděšeného chlapečka se nakonec podařilo najítkrátce po desáté hodině večer. Na své pouti, kdy bloudil mezi Hronovem, Vysokou Srbskou a Žabokrky,chlapeček mohl nachodit 2 až 5 kilometrů. Unaveného hošíka nejprve ze všeho prohlédl přítomný lékař, který ho shledal nezraněného.Pak už mohlinalezeného chlapečka dovézt a vrátit do náruče šťastné maminky.

Celé pátrácí akce sezúčastnilo 152 dobrovolných, 8 profesionálních hasičů, 30 policistů, z toho 8 psovodů, vrtulník s termovizí, 6 příslušníků Skalní záchranné služby a další dobrovolníci z řad místního obyvatelstva.


Eva Prachařová