Policie se při preventivních akcích zaměřuje také na problematiku mladistvých a alkoholu.

„Loni naše obvodní oddělení ve spolupráci s městskými policiemi provedla několik akcí po restauračních zařízeních. Mnohé akce přinesly opravdu neuspokojivá čísla. Například v závěru roku na diskotéce v rychnovském Společenském centru policisté zjistili u více než deseti mladistvých, že požili alkoholické nápoje,“ informoval Zdeněk Hlaváček, ředitel Okresního ředitelství Policie ČR Rychnov n. K.

Zkreslená čísla

Pokračoval, že i konkrétní čísla vypovídající o mladistvých zadržených policií, jsou zkreslená. „Představte si, že do baru nebo na diskotéku vtrhne deset uniformovaných policistů. Logicky se někteří ztratí,“ vysvětlil Hlaváček.

Mezi takto zadrženými lidmi, kteří nepřekročili ještě hranici plnoletosti, jsou pak opět rozdíly. Policisté z diskoték, barů a restaurací odvádějí mladistvé, kteří nadýchají bez potíží jedno a více promile.

Slabší rodiny

O nkteré mladé z různě sociálně slabších a problémových rodin rodiče nejeví příliš velký zájem. Často mají starosti sami se sebou. Pak se stává, že policejní akce odhalí mladého nezletilce, o jehož pobytu v restauračním zařízení rodiče neměli ani tušení.

Většina razií má stejný scénář. Uniformovaní policisté spolu se strážníky městských policií vcházejí do barů a restaurací. Okamžitě se rozptýlí mezi hosty a jednotlivé zákazníky podniku legitimují. Všechny osoby mladší osmnácti let vyvádějí z restaurací. V drtivé většině se v policejním voze provádí dechová zkouška. V případě, že je pozitivní, se informuje sociální pracovnice, která hájí práva mladistvých. U větších akcí bývají tito ochránci přímo na místě. „Podnapilé děti pak policie odevzdává rodičům. Mnohdy je ale i problém sehnat rodiče, kteří nejsou o půl〜〜noci doma a nezajímá je, co jejich děti dělají,“ pokračoval Hlaváček.

Alkohol v parcích

Městské policie zase mají zkušenosti s mladými lidmi, kteří holdují alkoholu a cigaretám v parcích a dalšíh odlehlejších místech. „U kina, kde se schází večer mládež, jsme našli opilou čtrnáctiletou dívku,“ vzpomněl na jeden z více případů Luboš Adamec, velitel dobrušské Městské policie.

Hlučné návraty

Kostelečtí zase pravidelně o víkendech řeší hlučnou mládež vracející se z diskoték. Často se pak takové skupinky dopouštějí i vandalství.

Týnišťští strážníci studenty a školáky, které přistihnou v parku, například při kouření, přimějí, aby pak uklidili celý park od nedopalků a podobně. „Někdy je pro ně větší trest, když musí po sobě uklidit než výhrůžka o oznámení rodičům. Pokud se však takové případy opakují, pak jsme nuceni tyto prohřešky řešit se zákonnými zástupci,“ sdělil strážník Martin Kudláček.