V návaznosti na obšírné písemné materiály, které účastníci tiskové konference obdrželi,v první části ředitelseznámil se složením trestné činnosti v roce 2007 a krátce zanalyzoval výsledky policejní práce. V oblasti dopravy zdůraznil znepokojivý fakt, že policisté na východě Čech zjistili a řešili 2.125 případů řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. To jednak svědčí o tom, že naši řidiči nectí právní úpravy a zpracování tolika případů pro správní, případně trestní řízení váže velké množství času a policejních sil, které by jinak mohly vykonávat dozor v silničním provozu. Obdobné je to u dokumentace trestného činu opilství (1036) a u dalších 2706 případů přestupků s alkoholem.

Pozornost věnoval ředitel i další trestné činnosti jako je padělání bankovek, neoprávněnému držení platební karty a dalším trestným činům. V roce 2007 se zvýšil počet evidovaných trestných činů ve východočeském regionu o 3.500 případů, za čímž stojí zejména dvě okolnosti. Zhrubav 1.000 až 1.500 případech se jedná o mírný nárůst kriminality a zhruba ve 2.100 případech jde o odlišné statistické vykazování zavedené elektronizací trestního řízení.

Zástupce ředitele pro uniformovanou policii seznámil novináře s projektem P1000, který se i v letošním roce bude věnovat úpravám policejních služeben. V loňském roce jsme v kraji zmodernizovali 4 policejní služebny, v roce letošním nás čeká modernizace dalších 12 objektů. Letos se zaměříme zejména na policejní služebny v horských rekreačních střediscích, jako je Špinderům Mlýn, Vrchlabí, Trutnov nebo Pec pod Sněžkou.

Zmínil zřízení společného pracoviště Policie ČR s kolegy z Polska, kdy začínají fungovat společné hlídky, které mohou 25 km do vnitrozemí vyvíjet společnou činnost.

Policisté z východočeského regionu bilancovali

V části, kdy představitelé policie odpovídali na dotazy, zaznělo mimo jiné:

- tabulkový početní stav policistů ve východočeském regionu je 3.670 míst a dnes chybí na východě Čech 263 policistů. Nejedná se o nijak extrémní číslo a odešli v drtivé většině policistépo více jak 30 letech služby. Ředitel zdůraznil, že nebude snadné policisty s takovou pracovní a životní zkušeností nahradit, nicméně generační výměna se očekávala. Policie ČR rozjela novou náborovou kampaň a předpokládáme, že letošní rok se podaří tabulkové stavy policistů v našem regionu naplnit,

- k modelu reformy současných policejních okresů bylo uvedeno, že v jednání je několik variant a je předčasné hovořit jak bude nové členění vypadat. Každopádně dojde k zeštíhlení, ze současných 86 okresů se předpokládá vznik pouze asi 40 oblastí. Pokud se týká rozdělení současných policejních krajů, čeká se na legislativní úpravy, aby mohlo dojít k policejnímu rozdělení na Pardubický a Královéhradecký kraj. Koncem roku se předpokládá oddělení okresu Semily (Severočeský kraj) a Havlíčkův Brod (Jihočeský kraj),

- v další části byly zodpovězeny dotazy na konkrétní trestní kauzy vyšetřované v našem regionu, doplňující dotazy k elektronizaci policie, k informační strategii východočeské policie směrem k veřejnosti i sdělovacím prostředkům,

- postavení východočeské policie v rámci republiky hodnotí ředitel jako stabilně dobré, neboť podle podrobného rozboru a indexace trestné činnosti na obyvatele, rozlohu a podobně vychází, že východočeský regionpatří nadále mezinejklidnější v republice (s výjimkou dopravy) a přes mírný nárůst kriminality je zde nejbezpečněji v ČR, což potvrdil i loňský výzkum veřejného mínění o důvěře občanů v policii v místě jejich bydliště,

- v oblasti trestné činnosti policistů nebyl v uplynulém roce žádný policista stíhán za trestný čin zneužití veřejného činitele, třináct policistů bylo obviněno za různé trestné činy (dopravní nehody, podvod a pod.) nesouvisející se službou. Proti dvěma bylo trestní stíhání zastaveno a u jedenácti byl podán návrh na obžalobu. Tři z těchto jedenácti policistů byli propuštěni a ostatní nejsou v činné službě.


npor. Mgr. Iva Marková, komisař