Kvasinský starosta Pavel Ulrich by uvítal protipovodňové dotační tituly.

 

Z regionu se cvičení účastní obce s rozšířenou působností jako je Kostelec n. O. a Rychnov n. K. a pak obce situované v povodí Labe.

„Jedná se o štábní cvičení, nebudou tedy do terénu vysílány žádné požární jednotky,“ uvedla Martina Žahourková, tisková muvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Nejničivější povodně zasáhly značnou část Rychnovska před devíti lety. Tehdy voda opustila koryta horských řek a smetla vše, co jí stálo v cestě. Postižené byly například Kvasiny.

„O cvičení jsem slyšel. Nejsme sice zapojeni, přesto akci vítám. Všichni víme, co živel dokáže,“ uvedl starosta Pavel Ulrich. Zdůraznil, že by nejen on, ale i řada dalších starostů, jejichž obce poznaly sílu živlu, uvítala další rady: „Mám na mysli například informace o firmách, které se zaměřují na produkty proti povodni. Nebylo by od věci zřídit dotační tituly. Z nich by se čerpalo na nákup preventivních zařízení. Dnes tyto transakce zatěžují často malé rozpočty.“
Cvičení vítají i v Týništi. „Není na škodu prověřit funkčnost spojení. Bližší informace zatím nemáme,“ prozradil včera Bohuslav Forejtek, tajemník týnišťského Městského úřadu. Starosta Ulrich nastínil další problém, obec pamatuje rychlou povodeň: „Voda k nám dorazila do dvou hodin. Hledáme, jak uchránit majetky. Pytle s pískem to být nemohou. Nestihli bychom je naplnit a předem to nelze. Zvlhnou a ztrácí účinnost. To je řešení pro obce a místa, kam voda dorazí například za dvanáct hodin.“

 

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Rozsáhlého protipovodňového cvičení Vltava a Labe 2007 začalo ve středu a končí vpátek. Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martiny Žahourové jde o štábní cvičení. Vterénu tedy žádné jednotky nejsou. Zapojeno je celkem šest krajů a hlavní město Praha.

„Na úrovni kraje se cvičení zúčastní Povodňová komise a Krizový štáb Královéhradeckého kraje, štáb Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a operační a informační střediska Hasičských záchranných sborů Královéhradeckého kraje. ZRychnovska jsou do akce zapojeny následující obce a města: Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Doudleby nad Orlicí, Záměl, Potštejn, Vamberk, Albrechtice nad Orlicí, Častolovice, Čestice, Lípa nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí a Zdéliv.