Věž katedrály Svatého Bartoloměje v Plzni je nejvyšší kostelní věž v České republice. Je vysoká 102,26 metru a na vyhlídku ve výšce 62 metrů vede 299 schodů. Z ochozu je úžasný výhled do kraje a za dobrého počasí uvidíte vrcholky Šumavy a Českého lesa. Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni byla v roce 1995 zařazena mezi národní kulturní památky. Stavba chrámu započala spolu se založením města v roce 1295 a byla dokončena počátkem 16. století. V roce 1993, kdy papež Jan Pavel II. zřídil v Plzni biskupství, se chrám sv. Bartoloměje stal katedrálou.

Katedrála svatého Václava v Olomouci má druhou nejvyšší kostelní věž v České republice. Její výška je 101 metrů a je zároveň nejvyšší kostelní věží na Moravě. Stavba katedrály byla zahájena počátkem 12. století. Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice. K zásadní přestavbě do současné podoby novogotického stylu došlo v letech 1883-1892. Věže katedrály, zejména ta hlavní, jsou vidět už z velké dálky. V katedrále je také největší zvon na Moravě, který nese jméno Svatý Václav a váží téměř osm tun. Důležitou součástí katedrály jsou varhany. Katedrála od roku 1995 patří také mezi národní kulturní památky České republiky.

Karlův most
Karlův most: Unikát opředený legendami, který Česku závidí celý svět

Se svými 96,6 metru je hlavní věž Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze třetí nevyšší kostelní věží v České republice. Na gotickou část navazuje renesanční stavba zakončená bání s dvouocasým lvem na vrcholu. Ve věži je umístěn největší český zvon Zikmund. Jde o nejvýznamnější římskokatolický kostel a dominantu Pražského hradu. Během staletí tu nalezly místo hroby českých knížat a králů i několika vladařů Svaté říše římské – římských králů a císařů. K nim patří císař Karel IV., jeho syn Václav IV., císař Ferdinand I. s manželkou Annou Jagellonskou, jejich syn Maxmilián II. a císař Rudolf II.

Kostel sv. Jakuba v Brně je pozdně gotický trojlodní halový kostel nacházející se na Jakubském náměstí v historickém centru Brna. Jeho historie sahá do počátku 13. století. Jde o významně dochovanou památku městské církevní architektury na českém území. Výška jeho věže je 92 metrů. Významnou památkou interiéru je dřevěný polychromovaný kříž z konce 13. století. V současnosti probíhá rekonstrukce kostela, vzniknout by měla také 42 metrů vysoká vyhlídka.

Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi, pocházející ze 13. století, prošel v průběhu šesti století řadou stavebních úprav, než dospěl do dnešní podoby. Věž kostela je vysoká 88,5 metru. V roce 1910 zde byly v podvěžní kapli nalezeny údajné ostatky Jana Žižky z Trocnova. Vnitřní vybavení kostela je převážně novogotické, hlavní oltář je klasicistní. Varhany pocházejí z poloviny 19. století. Kostel je chránění jako kulturní památka ČR.

Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor je pozdněgotický kostel, nacházející se na Žižkově náměstí v Táboře. Halové trojlodí s gotickou síťovou klenbou, bylo postavené v 15. a 16. století. Název získal kostel podle slavného křesťanského výjevu o proměnění Páně. K největším úpravám kostela došlo na konci 19. století, kdy byl regotizován a přistavěla se i druhá sakristie. Výška věže je 87 metrů. Ve věži jsou umístěny tři zvony.

Katedrála sv. Petra a Pavla, která se nachází v Brně na vrchu Petrov, je sídelním kostelem biskupa brněnské diecéze. Počátky její historie sahají do 70. let 12. století. Katedrála je národní kulturní památkou a patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy. Pro veřejnost je zpřístupněna románsko-gotická krypta a trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály. V ní si mohou návštěvníci prohlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další církevní předměty, které byly původně ukryty v depozitářích. Z jižní a severní katedrální věže se návštěvníkům otevře nádherný výhled na město Brno i výhled směrem k Pálavě. Výška je 84 metrů.

Kostel sv. Jakuba Staršího je gotický městský kostel v Kutné Hoře. Výstavba kostela probíhala od první poloviny 14. století a trvala až do 15. století. Svým dílem ke stavbě přispěla i parléřovská huť. Během stavby se upustilo od původně zamýšleného dvojvěží, zřejmě kvůli problémům s podložím, které by tíhu dvou vysokých věží nemuselo unést. Severní věž vyrostla až do úctyhodné výšky 80 metrů, jižní nebyla nikdy dostavěna.

Včelín.
Unikátní stavby Česka: O cenu za architekturu bojují včelín, pumpa i katedrála

Kostel Panny Marie před Týnem, jinak také Týnský chrám, se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho stavba probíhala od poloviny 14. století až do prvních desetiletí 16. století. V době husitské sloužil kostel jako hlavní chrám. Roku 1623 jej převzali jezuité. Patří mezi umělecky nejvýznamnější pražské kostely. Dvojice charakteristických věží chrámu není stejná, jedna z nich je zdobnější a širší. Výška je 80 metrů. Týnský chrám je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Kostel sv. Václava je římskokatolický farní kostel, postavený v letech 1929 – 1930 ve slohu konstruktivismu. Trojlodní železobetonový kostel byl postaven podle projektu architekta Josefa Gočára, který dokonale využil svažitý terén. Stavba se nachází na náměstí Svatopluka Čecha v Praze – Vršovicích. Výška štíhlé hranolové zvonice je 80 metrů.

Kostel sv. Mikuláše, nazývaný též chrám sv. Mikuláše, je barokní kostel nacházející se na Malostranském náměstí v Praze. Chrám je díky své monumentalitě a zpracování označován za nejkrásnější stavbu českého baroka. Mohutná kupole a štíhlá věž dosahující výšky 79 metrů jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Pražského hradu. Návštěvníky zaujme nádherná nástropní freska, sochařská výzdoba i mohutné varhany, na které kdysi hrával Wolfgang Amadeus Mozart.

Římskokatolický kostel Narození Panny Marie v jihočeském městě Písek je trojlodní bazilika z poloviny 13. století. Dominantní kostelní věž na jižní straně západního průčelí se stala jako tzv. Písecká věž symbolem města. Dosahuje výšky 71 metrů a na ochoz ve výšce 42 metrů se dostanete po zdolání 210 schodů. Uvnitř kostela se nacházejí pozdně románské a raně gotické nástěnné malby. Čtyři nové zvony, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, Panna Maria a Mistr Jan Hus, jejichž jejich autorkou je Marie Tomášková – Dytrychová, pocházejí z let 1991 – 1992.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí v Praze patří mezi největší církevní stavby 19. století v Čechách. Základní kámen ke stavbě byl položen v roce 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti císařovny Alžběty, zvané Sisi. Za devět let byl chrám dostavěn a vysvěcen. Řadí se k nejvýznamnějším architektonickým památkám novorománského slohu. Obě vysoké věže dosahují výše přes 78 metrů.

Kostel svatého Prokopa v Praze je římskokatolický farní kostel. Nachází se na Sladkovského náměstí a je jednou z architektonických dominant Žižkova, zejména pak jeho štíhlá, 73 metrů vysoká věž. Stavba kostela trvala 5 let, vysvěcen byl v roce 1903. Chrám je dlouhý přes 51 metrů a pojme až dva tisíce osob.

Kostel Jména Panny Marie je barokní poutní kostel ve Křtinách, v okrese Blansko. Postavebž byl během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho. Kostel spolu s přilehlou kaplí sv. Anny a bývalým probošstvím je dominantou obce a bývá nazýván Perla Moravy. Výška věže je 73 metrů. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě. V podzemí kostela je rozlehlá kostnice. Zajímavá je také unikátní křtinská zvonohra, která se skládá z 33 zvonů a každý nese jméno některého ze světců. V současné době probíhá rekonstrukce zdejších varhan ze druhé poloviny 18. století. Má přijít na zhruba 9,5 milionu a skončit v roce 2023.

Černá věž je známá stavba ze 16. století v centru Českých Budějovic u katedrály svatého Mikuláše. Dnes je oblíbenou turistickou atrakcí. Výška věže je 72,3 metrů a po zdolání 225 schodů, jež vedou na ochoz ve výšce 46 metrů, se návštěvníkům otevře nádherný výhled především na centrum města. Původně věž sloužila jako zvonice a hlásná a strážná věž. V interiéru věže se nachází 6 zvonů.

Zikmundovu vilu obklopuje zahrada o výměře téměř 9 000 m2.
Zikmundova vila jako vila Tugendhat. Nevstoupí do ní každý, kdo přijde

Kostel sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici je gotickou stavbou s románským jádrem z doby před rokem 1247, později barokně a novogoticky upravovaný. Výška věže je 72 metrů. Původní farní kostel Panny Marie byl roku 1424 vypálen husitskými vojsky. Znovu zastřešen a vysvěcen byl až v roce 1480. Návštěvníky zaujmou hlavně nádherné barokní interiéry kostela.

Bílá věž v Hradci Králové se stala dominantou města. Stojí na západní straně Velkého náměstí, v sousedství se nachází katedrála svatého Ducha a přímo na věž navazuje kaple sv. Klime. Výška věže je 71,5 m. Název získala díky barvě hořického pískovce, ze kterého je postavena. Ukrývá třetí největší zvon v republice, zvon Augustin. Z jejích ochozů se otvírá návštěvníkům výhled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor.

Kostel sv. Antonína Velikého v Liberci je římskokatolický farní a arciděkanský novogotický kostel, jež byl založen ve 14. století, kdy sloužil jako hřbitovní. Do roku 1695 to byl jediný liberecký kostel.  Nachází se v Kostelní ulici v prostoru mezi náměstím Dr. Edvarda Beneše a Sokolovským náměstím . Samotná věž, která je jednou z hlavních dominant Liberce, měří 70 metrů.

Kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi, v okrese Tábor, je raně gotický děkanský chrám, jehož část pochází z počátku 14. století. Nachází se na náměstí Republiky. Vedle něj stojí majestátní, 68 metrů vysoká věž, která je zakončená cibulovitou barokní bání z 16. století. Kostel je dvoulodní síňový s pravoúhlým presbytářem. Vybavení kostela je převážně barokní.

Jindřišská věž je původní zvonice kostela svatého Jindřicha a sv. Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážního náměstí v Praze na Novém Městě. Dosahuje výšky 65,7 metru a je tak nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze. Ve věži, která nabízí pěknou vyhlídku nebo posezení v restauraci, je také unikátní zvonkohra s 10 zvony, určená pro vnitřní poslech.

Burj Khalifa
Dolů se nedívejte! Nejvyšší budovy světa nejsou nic pro akrofobiky

Kostel sv. Martina v Krnově byl postaven pod patronátem řádu německých rytířů před více než 700 lety. Byl několikrát obnovován a postupně rozšiřován. Původní stavba byla dřevěná, na přelomu 14. a 15. století byl postaven kostel z kamene. Kostel je trojlodní stavba s dominantním dvouvěžovým průčelím. Návštěvníci mohou pozorovat okolí z 67 metrů vysoké vyhlídkové věže s ochozem.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně byl založen spolu s městem na konci 13. století. Později byl goticky upravován a v roce 1618 byla dostavěna 66 metrů vysoká západní věž. Jezuité kostel přestavěli v barokní trojlodní chrám, který byl vysvěcen roku 1742. V interiéru kostela mohou návštěvníci obdivovat vyřezávané lavice a zpovědnice, pocházejí z počátku 18. století.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě je mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, vybudovaný ve 14. století v gotickém slohu na místě starší románské stavby z počátku 13. století. Výška věže je 66 metrů. Důležitým mezníkem byl pro kostel rok 1996, kdy se v souvislosti se vznikem ostravsko-opavské diecéze stal druhým biskupským chrámem – konkatedrálou. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.

Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města je dominantou Ústí nad Labem. Byl postaven kolem roku 1318 německými kolonisty, po zničení husity byl v letech i 1450 – 1530 obnovován. Dnešní podoba pochází z konce 19. století. Šikmá věž kostela se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války. Po zásahu leteckou pumou se naklonila, praskla a vypadalo to, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže. Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo. Již několik let trvají snahy o její znovuzpřístupnění. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Ve věži je několik zvonů z 16. století.

Zdroj: Wikipedia a kudyznudy.cz