Nová výstavba v historických centrech měst je velkým tématem současnosti samozřejmě nejen v Česku. Investoři, kteří se obrátili na studio Igloo architekti, chtěli vytvořit nové bydlení v současném moderním standardu. Využít se rozhodli vnitřní dvůr původního měšťanského domu a vedlejší stodolu. Směrem do náměstí stojí původní obytný dům se dvěma nadzemními podlažími, mansardovou střechou a zasklenou pavlačí směrem do vnitřního dvora. Ve dvoře původně kolmo navazovaly hospodářské objekty umístěné podél vysokých zdí, které oddělují sousední pozemky.

Hlavní cena v losování Omaze Million Pound House ve Velké Británii.
Dům snů za sto milionů lze získat za pouhé tři stovky

Součástí záměru bylo i spojení nového domu se stávajícím objektem. „Jde o lokalitu s nejlépe dochovanou původní zástavbou ve městě, hlavním zadáním proto bylo respektovat atmosféru místa, zachovat a posílit ducha historické stavby,“ říká architekt Jan Pačka. K neméně důležitým požadavkům investorů patřilo propojení interiéru se dvorem a zahradou, aby si rodina mohla užívat chráněné venkovní místo směřující do slunné části zahrady. Vnitřní dvůr nabízí dostatek klidu a soukromí, přitom stačí pár kroků a obyvatelé domu stojí v samém centru města.

Výhledy a průhledy

Architekti měli k dispozici užší a do hloubky protáhlou parcelu, která se směrem k jihovýchodu výrazně svažuje. „Vycházeli jsme z geometrie pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám a také z kontextu zástavby vnitřních dvorů v dané lokalitě,“ vysvětluje architekt Igor Šimon. Proto byla pro přístavbu zvolena poloha podél severovýchodní hraniční zdi v „proluce“ mezi původními chlévy a stodolou na jihovýchodní straně parcely. Na tomto místě ostatně už v minulosti hospodářské objekty stávaly. „Toto umístění se ukázalo výhodné také z hlediska oslunění budoucích obytných místností a teras,“ dodává Jan Pačka. Přístavba navíc musela respektovat stávající trasy pohybu na dvoře i průjezdy a vstupy do stávajících objektů.

Šikovným řešením se ukázalo nepříliš často využívané rozdělení objektu do několika výškových úrovní, což umožnilo zmenšovat a členit dům tak, aby se tak přirozeně přizpůsoboval morfologii svažitého terénu. Nový objekt díky tomu v prostoru vnitřního dvora vizuálně působí jako objemově menší. Při stavbě byla využita zděná konstrukce s nosným obvodovým zdivem, založená na základových pásech. Stěny jsou postavené z vápenopískových tvárnic s vnějším zateplením.

Pearlsuite je navržen s ohledem na potřeby prázdninových letovisek
UFO na vodě. Úžasné plovoucí hotelové apartmá je luxusem budoucnosti

„Základní materiálové řešení nového domu vychází z tradičních a místně používaných materiálů – dřevo, ocel, hlazená režně bílá omítka, kámen, sklo,“ říká architekt Šimon. Prosklený přízemní „krček“ sloužící jakožto vstupní část spojuje stávající objekt chlévů s novou přístavbou. V přízemí je umístěna kuchyně, jídelna a společenský prostor s dominantními krbovými kamny, která byla vytvořena na zakázku. Originálním prvkem, využitým ve společenském prostoru, se staly dřevěné stropní trámy doplněné ocelovou konstrukcí. Modřínové povrchy doplňují skříňky, laděné do šedých odstínů. Terasa nabízí možnost venkovního posezení.

Vrstevnatost a rozmanitost místních staveb a stavbiček ve dvoře evokují čtvercová nebo obdélníková okna s různou pozicí v ostění. „Prosklené plochy v interiéru působí jako živé obrazy, měnící se podle ročních období a světelných podmínek. Současně přinášejí do interiéru důležitý světelný standard a hodnotné průhledy do exteriéru,“ vysvětluje Jan Pačka. Na úrovni horního patra byla umístěna další terasa.

Vchodové dveře VEKRA
U dveří rozhodují detaily. Některé umějí překvapit

Obyvatelům domu se s její pomocí otevírá výhled na kostelní věž a střechy blízkých měšťanských domů. Před přívalem slunečních paprsků chrání zastřešení. Terasa je přehlédnutelná díky zvláštnímu pilíři, architekti ho navrhli jako žebro. Vyčnívá nad zbytkem domu s hladkou omítkou. Rodina se dvěma dětmi zatím přístavbu využívá pro rekreační víkendové pobyty, počítá však s budoucím využitím pro trvalé bydlení.

IGLOO ARCHITEKTI
Architektonický ateliér IGLOO ARCHITEKTI vznikl v roce 2009 a založili jej architekti Jan Pačka, Igor Šimon a Zuzana Šimonová. Později se přidali Radek Fila a Hana Nováková. Ateliér poskytuje komplexní architektonické služby od designu nábytku a interiérů přes projekty pozemních staveb, ať už jde o rodinné a bytové domy, komerční, administrativní, kulturní, školské, či sportovní budovy, až po urbanistické studie a územní plány obcí. Před založením vlastního architektonického ateliéru všichni společníci prošli několikaletou praxí ve významných českých architektonických kancelářích. „Žijeme architekturou a utvářením veřejného prostoru. Ctíme ověřené hodnoty, a současně hledáme nová řešení. Jsme zaměřeni na autorský individuální přístup ke klientovi ve snaze přinést maximálně funkční a zároveň esteticky hodnotné řešení,“ uvádějí Jan Pačka a Igor Šimon.