VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nejúspěšnější sportovec roku 2011 v kraji

Hradec Králové /ROZHOVOR/ -Vyhlášení populární ankety se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 18 hodin v KC Aldis v Hradci Králové. Primát obhajuje Jan Sychra

12.1.2012
SDÍLEJ:

Hradecký skeetař Jan Sychra.Foto: DENÍK/David Taneček

Královéhradecké krajské sdružení ČSTV ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, agenturou ČOK ČZ a Deníky vyhlašuje kritéria pro vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje za rok 2011.

Předseda VŠK KHK a KH KS ČSTV JIŘÍ PEKAŘ (malý snímek dole)se vyjádřil k organizaci letošního ročníku. Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 18 hodin v KC Aldis v Hradci Králové.

V loňském roce v anketě zvítězil Jan Sychra, sportovní střelec z Dukly Hradec Králové.

Kdo může podávat návrh na nominaci do ankety?
Jakákoliv fyzická a právnická osoba. Jednoznačně převažují nominace největších neziskových organizací ve sportu, jako ČSTV, Sokol, Asociace sportu pro všechny, Orel, Autoklub, Střelci, Invalidní sportovci. Ze 150 000 členů sportovních organizací kraje je z čeho vybírat.

Jsou nějaká omezení?
Především musí mít klub sportovce sídlo v našem kraji. V kategorii mládeže musí zúčastnění splnit 19 let dosažený v roce 2011. V kategorii „J„(osobnosti sportovních svazů) podávají návrhy pouze krajské sportovní svazy.

Jaký je termín podání návrhů?
Termín pro odevzdání anketních formulářů je stanoven na 20. ledna. Formuláře jsou k dispozici na www.cstv.cz/kshk , nebo na požádání je zašleme poštou.

V otázce vyhodnocení mládeže se různí názory ohledně věkové kategorie. Můžete to vysvětlit?
V kraji působí 35 sportovních svazů a každý z nich má svá pravidla, pokud jde o stanovení věkových limitů mládeže. Pro vyhodnocení platí věk 19 let dosažený v roce 2011.

Jak bude vyhodnocena kategorie G, v níž budou oceněny zásluhy o reprezentaci kraje?
Kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří pochází nebo žijí v našem kraji, ale působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či dokonce mimo Českou republiku. Hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, anebo jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy.

Mohou se do ankety zapojit i čtenáři Deníku?
Ano mohou, půjde o čtenářskou anketu, které se může zúčastnit každý, kdo vyplní originální anketní lístek zveřejněný několikrát na stránkách Deníku.

Vysvětlete nám postup při konečném zpracování návrhů z podaných nominací?
Sejde se jedenáctičlenná výběrová komise, jejíž každý člen bodově ohodnotí nominované sportovce. Z toho vzejde vítěz ankety a také pořadí v kategoriích. Mimo kategorii čtenářů Deníků, která podle došlých kuponů bude vyhodnocena redakcí Deníku.

Kdo jsou členové výběrové komise?
Jde o sportovní odborníky, zástupce medií, aktivní sportovce a dlouholeté pracovníky v tělovýchově a sportu.

Kdy se můžeme těšit na vyhlášení sportovců za náš kraj?
Galavečer se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 18 hodin ve velkém sále Kongresového centra Aldis. Program bude trvat asi dvě hodiny. Podrobnější informace ke galavečeru budou zveřejněny v Deníku a v rozhlase.

Co byste rád vzkázal sportovním organizacím, klubům, sportovcům a sportovní veřejnosti?
Žádám sportovní funkcionáře a trenéry, pokud ještě tak neučinili, aby neváhali se zasláním nominací svých svěřenců a ocenili tak jejich celoroční výkony a úspěchy. Připomínám, že neúplně zpracované formuláře pro kategorie A-G, například bez uvedení hodnoceného výkonu sportovce a požadovaných kontaktních údajů, budou vyřazeny.

Kritéria pro vyhlášení nejlepších jednotlivců a kolektivů

Termín pro odevzdání nominací je 20. ledna, posílejte je poštou na adresu KH KS ČSTV, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové, mailem na adresu khks.cstv@iol.cz, nebo předejte osobně na sekretariátu KH KS ČSTV. Formuláře pro podání nominací jsou k stažení na www.cstv.cz/kshk či k vyzvednutí na KH KS ČSTV.

I. Vyhodnoceni budou:
Kategorie – viz rámeček

II. Kritéria pro vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců,
kolektivů:
(Uvedená kritéria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na Nejúspěšnější sportovce roku 2011 – nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro veterány – seniory.

A, B – jednotlivci
– zisk medaile na MS, ME, univerziádě ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME ve všech druzích sportu
– zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 8. místa na SP a do 6. místa na EP
– zisk titulu mistr ČR – kategorie dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal na MČR, ME, MS medailové umístění

C, D – kolektivy/družstva
(Kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být více než polovina členů kolektivu z TJ/SK z KHK).

– vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
– účast a umístění do 6. místa na MS a do 3. místa na ME, v evropských pohárech ve všech druzích sportu
– vítězství družstva v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích sportu
– umístění do 6. místa na světových nebo do 3. místa na evropských soutěžích ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
– dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových soutěží ve všech druzích sportu
– u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR

E – trenér, cvičitel
– osobní trenér (cvičitel) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce
– trenér (cvičitel) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv
– soustavná, úspěšná práce s mládeží
– kromě uvedených kriterií umístění dále ovlivňuje: působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti; členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR; publikační a lektorská činnost
– v případě cvičitelů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích masového a výkonnostního charakteru

F – handicapovaní sportovci
– účast a výsledky na zimní paralympiádě
– účast a výsledky na MS, ME v paralympijských disciplínách
– účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách

G – sportovní zásluhy
o reprezentaci kraje
– kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří ač pochází, nebo žijí v našem kraji působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či mimo ČR
– hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými, nebo s jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy

H – Hvězda čtenářů Deníku
– čtenáři vybírají ze všech nominací, které budou zveřejněny v Denících svoji Hvězdu.

J – osobnosti sportovních
svazů KHK
– dlouholeté působení ve svazových orgánech ČR, kraje, případně regionu
– publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal (a) rozvíjet tělovýchovu a sport v našem kraji
(Navrhují krajské sportovní svazy a počet k ocenění určí výběrová komise. Nejvýše však 5 oceněných).

III. Kdo navrhuje:
1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území KHK, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve Všesportovním kolegiu KHK, obce a města, regionální sdružení ČSTV a vybrané TJ/SK s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
2. Do hodnocení jsou zařazení sportovci registrováni v TJ/SK se sídlem v Královéhradeckém kraji, trenéři – cvičitelé působící na území KHK.
3. Výjimku tvoří kategorie G, kde je možné podávat žádosti na kolektivy či sportovce, kteří mají bydliště v KHK avšak působí v TJ či organizacích mimo náš kraj.
4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení sportovce, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu a dále budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2011 (neúplné formuláře budou vyřazeny).
Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce. A dále kontaktní telefony na sportovce i trenéra.
Kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).

5. Vyplněné formuláře se zasílají do 20. ledna 2012 na adresu KHKS ČSTV. Formuláře jsou k dispozici na www.cstv.cz/kshk, nebo na požádání budou zaslány poštou. Na jejich základě bude sestaven přehled sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn v Deníku a půjde o nominace za jednotlivé subjekty. V případě potřeby bude termín odevzdání prodloužen.
6. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise. Členové výběrové komise vyplní a předloží anketní lístek do 15. února 2012.
Po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz ankety a pořadí pro jednotlivé kategorie.

7. V průběhu příprav ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2011 může být vyhlášena další kategorie: např. cena fair play, cena pro soutěže veteránů, internetové hlasování.

Nejlepší sportovec Královéhradeckého kraje

Vyhodnoceny budou následující kategorie:
 A. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad dospělých
 B. 10 nejúspěšnějších sportovců z řad mládeže (věková hranice má omezení směrem nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2011)
 C.  3 kolektivy dospělých
 D.  3 kolektivy mládeže
 E.  8 nejúspěšnějších trenérů, cvičitelů v členění
 E 1  4 profesionální trenéři
 E 2  4 dobrovolní trenéři a cvičitelé
 F.  3 handicapovaní sportovci
 G.  3 sportovci nebo kolektivy za mimořádné sportovní zá sluhy o reprezentaci kraje
 H.  1 Hvězda čtenářů Deníku – podle hlasování čtenářů
 J. osobnosti sportovních svazů KHK

12.1.2012
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Okresní „osmička“ před startem sezony

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc.
AUTOMIX.CZ
20

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc. Jaké koupit? A jakým se radši vyhnout?

Chybí stovky lidí, přitom vyrostla další fabrika

Rychnovsko - Rekordně nízká nezaměstnanost trápí snad všechny firmy v rychnovském okrese. Problém je ve službách i ve fabrikách.

Kam za zážitky nejen o víkendu? Inspirujte se na novém webu Tipy Deníku

Chcete mít přehled o kulturních, sportovních a dalších akcích ve všech regionech? Pak navštivte naši stránku www.tipydeniku.cz, kde najdete fůru inspirace co podniknout nejen o víkendu.

AUTOMIX.CZ

GALERIE: Nejvtipněji naložené vozy na silnicích. Nákladem je vše, co si zamanete

Kromě přepravy cestujících je auto od nepaměti využíváno k převozu nákladu. A jak dnes uvidíte, je tím myšleno doslova jakéhokoliv nákladu. Připravte se na bizarní přehlídku převážených věcí všeho druhu, kdy vás už nepřekvapí ani auto naložené v dalším autě.

Pěstujeme olivy

I u nás se dají vypěstovat olivovníky. Můžete je mít i doma, vždyť naprosto nejlepší pro naše podmínky je jejich pěstování v květináčích. A tak se jich nebojte a pojďme společně na to.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení